Vrienden van De Meet


Beste Metiers,

Hieronder vinden jullie de link ter aanmelding voor de Vrienden van De Meet. Dit is een initiatief om vrienden en familieleden van Metiers bij de vereniging te betrekken. Door middel van een financiële bijdrage wordt de vereniging de mogelijkheid geboden om verder te groeien.

Een Vriend van De Meet verkrijgt voor zijn steun een prachtig Meetshirt, waar hopelijk vele kilometers in gefietst zullen worden. Daarnaast zal iedere Vriend van De Meet eervol vermeld worden op de website en regelmatig een nieuwsbrief ontvangen, waarin de laatste ontwikkelingen binnen en rondom De Meet staan opgesomd. Tot slot zal iedere Vriend van De Meet een uitnodiging krijgen voor de jaarlijkse De Meet Vriendendag.

De bijdrage als Vriend van De Meet is €100,- per jaar. Aanmeldingen gaan in per eerste van iedere maand na aanmelding en zijn één jaar geldig. Opzegging is ieder moment mogelijk en zal na afloop van het jaar in werking treden. De facturering verloopt via automatisch incasso.

https://docs.google.com/forms/d/1JO1uMFTIabbhFgsr6WPtyjvCtFA29H_aBLKT335RJ1I/viewform?edit_requested=true