Lid worden


[ux_banner height=”56.25%” bg=”3683″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(1, 138, 6, 0.5)” bg_pos=”0% 23%”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Inschrijven

Ben je na het bekijken van onze website geïnteresseerd geraakt en wil je lid worden, dan kan dat natuurlijk! Je kunt eerst eens vrijblijvend met ons meetrainen (neem daarvoor contact op met het bestuur) of direct lid worden. Daarvoor vul je het onderstaande formulier in.

[/text_box] [/ux_banner] [section] [row style=”large” width=”full-width” v_align=”equal” h_align=”center”] [col span=”2″ span__sm=”12″] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″]

Voorwaarden lidmaatschap TSWV De Meet:

  • Belangrijk: Ik heb een sportkaart bij Tilburg University, waardoor ik deel kan nemen aan de trainingen. Zonder sportkaart kun je niet deelnemen aan onze trainingen.
  • Hierbij verleen ik T.S.W.V. De Meet toestemming om tot wederopzegging éénmaal per academisch jaar de, tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgestelde, contributie van bovengenoemd rekeningnummer af te schrijven.
  • Het precieze bedrag en de datum van afschrijving worden mij elk jaar voorafgaand aan de afschrijving meegedeeld door T.S.W.V. De Meet.
  • Ik kan de afschrijving binnen 30 dagen ongedaan maken door middel van een schriftelijk bericht met opgaaf van redenen gericht aan het bestuur van T.S.W.V. De Meet.
  • De machtiging wordt automatisch stop gezet bij beëindiging van mijn lidmaatschap. Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via mail te worden bevestigd.

Contributie:

Het verenigingsjaar loopt van september tot september. Contributie wordt ook volgens dat schema berekend. Voor nieuwe leden die gedurende het academisch jaar lid worden, gelden andere tarieven (zie de tabel hieronder). Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 augustus.

  • Studentenleden: € 25,00
  • Studentleden lid na 1 januari: € 18,00
  • Studentleden lid na 1 mei: € 15,00
  • Donateurs: € 25,00 (of veel meer)

Aanmeldformulier

[contact-form-7 id=”2443″]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]